Friday, June 13, 2008

Petition for better cycling

http://www.wyfsd.org/cms/index.php?&lan=en

We the people of Wales, would like to see better provision for bikes, on trains, buses and roads in Wales.This would mean fitting more bike racks on buses and insuring them adequately so they can be used; it means more space on train carriages for bikes to be parked; it means more cycle lanes, especially in town centres; and it means helping to change the aggressive attitudes of cars on the road.

Hoffem ni, pobl Cymru, weld gwell ddarpariaeth ar gyfer beiciau ar drenau, bysiau a ffyrdd yng Nghymru.
Byddai hyn yn cynnwys gosod mwy o raciau beiciau ar fysiau a sicrhau y gellid eu defnyddio; mwy o le ar gyfer beiciau ar gerbydau trenau; mwy o lonydd beicio, yn enwedig yng nghanol trefi; a chymorth i newid agweddau ymosodol gyrrwyr ceir.